Zásady práce s osobními údaji pro uživatele internetového portálu UpecBuchtu.cz

Správcem osobních údajů na www.upecbuchtu.cz je fyzická osoba podnikatel provozující portál UpecBuchtu.cz. Správcem je Ing. Tomáš Zacha, IČ: 01169483. Správce je řádně registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Spravované osobní údaje

V závislosti na Vaší uživatelské kategorii sbíráme některý z následujících osobních údajů: uživatelské jméno, jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail, a IP adresu. Konkrétní rozložení osobních údajů k daným kategoriím je uvedeno níže.

Kategorie uživatelů

 • Neregistrovaný uživatel
  • IP adresa
 • Registrovaný uživatel
  • Povinné: uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mail a IP adresa
  • Nepovinné: telefonní číslo.

Účel zpracování osobních údajů

 • Přístup na web a prohlížení webu
  • Osobní údaje (IP adresa) slouží k zajištění bezpečného a stabilního provozu portálu.
 • Vytvoření, editace a smazání receptů nebo jiného digitálního obsahu na portálu UpecBuchtu.cz
  • Osobní údaje slouží k vytvoření uživatelského účtu, vytvoření receptu nebo jiného digitálního obsahu včetně případu vložení bez registrace pouze se zadáním e-mailové adresy.
  • Tyto údaje jsou nezbytné k provozu portálu.
 • Marketing
  • Pokud nám dáte souhlas ke zpracování údajů k marketingovým účelům, budeme Vám občas posílat informace o novinkách na portálu, zboží a nových funkcích.
  • Zavazujeme se, že tyto údaje nebudeme předávat žádným třetím stranám a marketingová komunikace se bude týkat výhradně portálu.
  • Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Komunikace a podpora portálu
  • V případě, že nás z jakéhokoliv důvodu kontaktujete, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých osobních údajů, bez kterých Váš požadavek nepůjde vyřešit (např. uživatelské jméno, telefonní číslo apod.).
  • Můžete nás kontaktovat pomocí:
   • e-mailu,
   • Facebooku a dalších soc. sítí.

Doba uchování osobních údajů

 • Vámi poskytnuté údaje uchováváme po různou dobu v závislosti na jejich využití.
  • Údaje týkající se provozu portálu a uživatelských účtů uchováváme po dobu 5 let od jejich vzniku.
  • Můžete požádat o vymazání osobních údajů. Pokud to bude možné Vaše údaje vymažeme bez zbytečných odkladů. Pokud po nás zákon vyžaduje určitou lhůtu pro archivaci, vymažeme Vaše údaje po této době.

Zabezpečení osobních údajů

 • Osobní údaje, které zpracováváme zabezpečujeme různými dostupnými technickými prostředky. Všechna data a přístupy na portál UpecBuchtu.cz jsou šifrována a posílána pomocí HTTPS protokolu. Důležitá data (např. hesla) jsou při ukládání šifrována.
 • Osobní údaje zpracováváme výhradně sami. Pro provoz portálu jsme však identifikovali tyto zpracovatele:
  • vpsFree.cz z.s., Nad Dalejským údolím 2699/9, 155 00 Praha-Stodůlky.
  • Google LLC, Mountain View, CA 94043, USA – anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha

Vymazání osobních údajů

 • Můžete požádat o vymazání osobních údajů, které jste nám poskytnuli. V co nejkratší době se pokusíme Vašemu požadavku vyhovět a vymazat Vaše poskytnuté osobní údaje. Vymažeme všechny Vaše údaje, které nepotřebujeme k plnění zákonných povinností (např. plnění smlouvy, fakturace). Tyto údaje vymažeme až po lhůtě, kterou nám stanovuje zákon.
 • Žádost o vymazání osobních údajů můžete podat na e-mailové adrese info@upecbuchtu.cz.

Odvolání souhlasu s využitím osobních údajů

 • Pokud se rozhodnete odvolat souhlas s využitím osobních údajů můžete to udělat pomocí uživatelského rozhraní v administraci portálu nebo žádostí na e-mail info@upecbuchtu.cz.

Jaká jsou Vaše další práva?

 • Můžete požadovat opravu Vámi poskytnutých osobních údajů. Opravu některých údajů můžete provést sami v Administraci portálu. Pokud není možnost opravy daného údaje v Administraci portálu kontaktujte nás na info@upecbuchtu.cz.
 • V případě pochybností o zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů nás můžete požádat o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu. Můžete se také rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady práce s osobními údaji byly vydány dne 26.01.2024.

Cookies

Zásady práce se soubory cookies jsou dostupné na adrese: https://upecbuchtu.cz/zasady-cookies-eu/.