Osobní údaje

Potvrzení souhlasu

Pro používání portálu UpecBuchtu.cz je nutné Souhlasit se zpracováním osobních údajů k využití portálu. Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům je dobrovolný.

Pro udělení souhlasu se přihlaste.

Vaše osobní údaje

Zásady práce s osobními údaji pro uživatele internetového portálu UpecBuchtu.cz

Správcem osobních údajů na www.upecbuchtu.cz je fyzická osoba podnikatel provozující portál UpecBuchtu.cz. Správcem je Ing. Tomáš Zacha, IČ: 01169483. Správce je řádně registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Spravované osobní údaje

V závislosti na Vaší uživatelské kategorii sbíráme některý z následujících osobních údajů: uživatelské jméno, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail, obchodní jméno, identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ) a IP adresu. Konkrétní rozložení osobních údajů k daným kategoriím je uvedeno níže.

Kategorie uživatelů

 • Neregistrovaný uživatel
  • IP adresa
 • Registrovaný uživatel – prodejce i nakupující
  • Povinné: uživatelské jméno, jméno, příjmení, e-mail a IP adresa
  • Nepovinné: adresa, telefonní číslo, obchodní jméno, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ)

Účel zpracování osobních údajů

 • Přístup na web a prohlížení webu
  • Osobní údaje (IP adresa) slouží k zajištění bezpečného a stabilního provozu portálu.
 • Nákup a prodej zboží na portálu UpecBuchtu.cz
  • Osobní údaje slouží ke zprostředkování smlouvy mezi prodejcem a nakupujícím, dále také k fakturaci provize prodejcům.
  • Tyto údaje jsou nezbytné k provozu portálu a jejich zpracování plyne ze zákonné povinnosti
 • Marketing
  • Pokud nám dáte souhlas ke zpracování údajů k marketingovým účelům, budeme Vám občas posílat informace o novinkách na portálu, zboží a nových funkcích.
  • Zavazujeme se, že tyto údaje nebudeme předávat žádným třetím stranám a marketingová komunikace se bude týkat výhradně portálu.
  • Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Komunikace a podpora portálu
  • V případě, že nás z jakéhokoliv důvodu kontaktujete, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých osobních údajů, bez kterých Váš požadavek nepůjde vyřešit (např. uživatelské jméno, telefonní číslo apod.).
  • Můžete nás kontaktovat pomocí:
   • telefonu,
   • e-mailu,
   • Facebooku a dalších soc. sítí.

Doba uchování osobních údajů

 • Vámi poskytnuté údaje uchováváme po různou dobu v závislosti na jejich využití.
  • Údaje týkající se objednávek, faktur uchováváme po dobu 10 let, díky povinnosti dané zákonem (např. daňový zákon).
  • Ostatní údaje uchováváme po dobu 5 let od jejich vzniku.
  • Můžete požádat o vymazání osobních údajů. Pokud to bude možné Vaše údaje vymažeme bez zbytečných odkladů. Pokud po nás zákon vyžaduje určitou lhůtu pro archivaci, vymažeme Vaše údaje po této době.

Zabezpečení osobních údajů

 • Osobní údaje, které zpracováváme zabezpečujeme různými dostupnými technickými prostředky. Všechna data a přístupy na portál UpecBuchtu.cz jsou šifrována a posílána pomocí HTTPS protokolu. Důležitá data (např. hesla) jsou při ukládání šifrována.
 • Osobní údaje zpracováváme výhradně sami. Pro provoz portálu jsme však identifikovali tyto zpracovatele:
  • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou – poskytovatel webového hostingu.
  • Google LLC, Mountain View, CA 94043, USA – služba Google Analytics, reCaptcha.
  • Smartsupp.com, Milady Horákové 13, Brno – služba Smartlook.

Vymazání osobních údajů

 • Můžete požádat o vymazání osobních údajů, které jste nám poskytnuli. V co nejkratší době se pokusíme Vašemu požadavku vyhovět a vymazat Vaše poskytnuté osobní údaje. Vymažeme všechny Vaše údaje, které nepotřebujeme k plnění zákonných povinností (např. plnění smlouvy, fakturace). Tyto údaje vymažeme až po lhůtě, kterou nám stanovuje zákon.
 • Žádost o vymazání osobních údajů můžete podat na e-mailové adrese info@upecbuchtu.cz.

Odvolání souhlasu s využitím osobních údajů

 • Pokud se rozhodnete odvolat souhlas s využitím osobních údajů můžete to udělat pomocí uživatelského rozhraní v administraci portálu nebo žádostí na e-mail info@upecbuchtu.cz.

Jaká jsou Vaše další práva?

 • Můžete požadovat opravu Vámi poskytnutých osobních údajů. Opravu některých údajů můžete provést sami v Administraci portálu. Pokud není možnost opravy daného údaje v Administraci portálu kontaktujte nás na info@upecbuchtu.cz.
 • V případě pochybností o zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů nás můžete požádat o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu. Můžete se také rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady práce s osobními údaji byly vydány dne 21.05.2018. Poslední aktualizace proběhla 03.09.2019.

Cookies

Cookies jsou textové soubory, které si webové stránky ukládají do paměti zařízení, na kterém jsou prohlíženy. Tyto textové soubory obsahují zejména nastavení, které usnadňuje uživateli procházení webových stránek, opakované návštěvy a ukládání některých nastavení. Moderní webové stránky často bez souborů cookies není možné procházet.

UpecBuchtu.cz ukládá následující druhy souborů cookies

 • technické – zajišťují základní funkcionalitu portálu,
 • doplňkové třetích stran – cookies nástrojů pro analytické (anonymní) vyhodnocování návštěvnosti portálu (např. Google Analytics).

Pravidla práce se soubory cookies

 • Uživatelé svůj souhlas s použitím cookies mohou ovlivnit pomocí nastavení v rámci svého webového prohlížeče. V nastavení prohlížeče je možné soubory cookies vypnout. V případě povolení (zapnutí) souborů cookies v nastavení prohlížeče uživatel dává jednoznačný souhlas s použitím těchto souborů při prohlížení webu.
 • Uživatelé v rámci nastavení prohlížeče rovněž mohou smazat již uložené soubory cookies.
 • Vypnutí cookies může ovlivnit běžný provoz portálu a způsobit jeho chybné chování nebo používání portálu zcela znemožnit.