Zprávy prostřednictvím portálu

V rámci portálu UpecBuchtu.cz probíhá veškerá komunikace v podobě zpráv, které jsou jednou z funkcí samotného portálu. Zprávy jsou dostupné kliknutím na ikonu obálky  v horním menu.

Zprávy v rámci portálu jsou pomůckou, která slouží pro usnadnění komunikace mezi prodejci a kupujícími. Dále plní důležitou funkci v rámci sporů mezi uživateli, kdy není možné na ostatní komunikaci mimo portál brát zřetel (např. reklamace, nedodání zboží, nezaplacení apod.).

V rámci zpráv je výslovně zakázáno komunikovat o možnostech nákupu mimo portál, obcházení provize a dalších činnostech narušujících chod portálu. Pokud dojde k odhalení takovéto komunikace, uživatelé mohou být zablokováni dle Obchodních podmínek portálu. Jsme rádi, že pečete fér.

Zprávy na portálu je možné posílat dvěma způsoby:

Zprávy mezi uživateli

Tyto zprávy slouží pro běžnou komunikaci mezi uživateli, k dotazům týkajících se výrobků, dotazům na prodejce apod.

Zprávy pod objednávkou

Tyto zprávy slouží ke komunikaci týkající se dané objednávky, např. k domluvě času osobního odběru, upřesňujícím dotazům objednávky apod.