Vytvoření produktu a obchodu

Pro založení produktu je třeba vytvořit alespoň jeden obal ve kterém se výrobek prodává. Mohou to být krabičky různých velikostí, různé boxy apod. Můžete vytvořit neomezený počet obalů. Každý obal má název, cenu a volitelně poznámku.

Pokud obaly neúčtujete a jejich cenu promítáte již do ceny produktu, můžete si založit obal s nulovou cenou, např. Obal zdarma. Tento postup je vhodný i u produktů, kde není snadné předem určit, jaký obal se použije (např. výrobky prodávané na váhu).

Ukázkové obaly mohou vypadat například takto:

Ukázka obalů
Ukázka obalů

Pro založení produktu je také nutné přidat alespoň jednu možnost dopravy. Základní dopravou může být například Osobní odběr u Vás doma nebo v provozovně. V nabídce dostupných doprav si také můžete vybrat z možností vlastní dopravy, zásilkových služeb nebo České pošty. Důležité je zvážit, zda jsou Vaše produkty vhodné pro přepravu těmito společnostmi. Každá doprava má také vlastní cenu a volitelně poznámku.

Ukázková doprava může vypadat například takto:

Ukázka dopravy
Ukázka dopravy

Vytvořené obaly a způsoby dopravy je možné zobrazit v Administraci na stránce Zobrazit nastavení. V tomto výpisu je možné jednotlivé položky také upravit nebo odstranit.

Vložení produktu je možné v Administraci na stránce Vložit produkt. Pro vložení je nutné mít založený alespoň jeden obal a jeden způsob dopravy. Dále je nutné vyplnit následující údaje o vkládaném produktu:

Název

Název výrobku by měl dostatečně, ale zároveň stručně popisovat výrobek. Je vhodné výrobek pojmenovat dobře známým jménem např. vanilkové rohlíčky, vánoční perníčky.

Nevhodný název je ten, který obsahuje nadbytečné informace - jsou dané například kategorií: „Cukroví - vanilkové rohlíčky“. Naopak u produktu, který je originální je vhodné uvést něco navíc např. „Vanilkové rohlíčky polomáčené“.

Pro správné zobrazení ve výpisu produktů je doporučena délka 30 znaků. Maximální délka názvu je 50 znaků.

Stručný popis

Stručný popis slouží k základnímu popsání produktu. Tento popis je zobrazen při výpisu seznamu produktů u jednotlivých kategorií. Zákazník by díky tomuto popisu měl získat představu o nabízeném produktu.

Pro správné zobrazení ve výpisu produktů je doporučena délka 90 znaků. Maximální délka je 200 znaků.

Popis

Hlavní popis celého produktu. Zde je vhodné detailně popsat nabízený produkt, použité ingredience a další informace o produktu. Uvádějte informace, které mohou zákazníka zaujmout, oslovit nebo ho přesvědčit, aby si Váš výrobek objednal.

U popisu můžete využít základní formátování textu tak, aby Váš nabízený produkt vypadal ještě lépe.

Cena

Cena udává hodnotu, za kterou výrobek prodáváte. Cena musí přesně odpovídat skutečné ceně výrobku, kterou zákazník zaplatí.

Je zakázáno udávat cenu nižší s tím, že zákazník zaplatí za výrobek dodatečně (např. slevové vouchery apod.). Cena by měla odpovídat ceně za danou jednotku (např. za kus).

Jednotka

Udává, za jakou jednotku se produkt prodává. Nejčastější jednotkou je kus, ale lze prodávat i na gramy nebo kilogramy.

Příkladem produktu prodávaného na kusy může být dort, bábovka, ale také 500g balíček cukroví. Cukroví můžete také prodávat na váhu, zde je však vhodné zvolit obal s nulovou cenou, protože obal je pevně svázaný s jednotkou tak, že je přičítán za každou jednotku. Vhodnější je tedy vytvořit balíčky (např. 500g balíček cukroví).

Skladem ks

Udává počet daného produktu, který máte skladem. Hodnota může také uvádět Vaše výrobní kapacity daného produktu v případě, že se produkt vyrábí až po objednání. Pokud je tato hodnota rovna nule, je zákazník při nákupu informován, že doba dodání se může prodloužit (tzn. produkt lze objednat).

Dodací lhůta

Udává dobu ve dnech, za jakou jste schopni produkt vyrobit a předat zákazníkovi. U produktů, které máte “skladem„, může být tato doba rovna nule (ihned k odběru). U výrobků, jako jsou dorty, může být hodnota i několik dní.

Obal

Udává typ obalu, ve kterém je produkt prodáván. Obal má svou cenu, která může být nulová. Obal je účtován po jednotkách, tzn. pokud si zákazník koupí 3 ks libovolného produktu, budou mu účtovány 3 obaly. Protože systém není schopen předem detekovat, kolik produktů se do krabice vejde, jsou občas nutné i korekce počtu obalů ze strany Vás jako prodejce.

Kategorie

Udává kategorie, do kterých produkt patří. Podle těchto kategorií se produkt bude zobrazovat v nabídce portálu. Kategorie je nutné uvádět velmi přesně a korektně. Produkt jistě patří jen do jedné nebo několika málo kategorií. Kategorie mají různé úrovně a produkt nemusí nutně být vždy v té nejdetailnější.

Alergeny

Slouží k informování zákazníků o možných alergenech. Toto je povinná informace dle novely Zákona o potravinách (Zákon č. 110/1997 Sb.), platné od 1. 1. 2015.

Obrázky

Obrázky jsou důležité pro oslovení zákazníka, který se často rozhoduje pouze podle nich. Je však důležité mít na obrázcích přesně takový produkt, jaký prodáváte, aby byli zákazníci spokojení a dostali skutečně to, co si objednali. K produktu můžete přidat až 8 obrázků.

Nepoužívejte obrázky cizích výrobků nebo obrázky stažené z Internetu. Na obrázcích musí být skutečně takový produkt, který je Váš.

Pro jednodušší vkládání obrázků k produktu jsme pro Vás připravili možnost obrázky velmi snadno upravit - oříznout do požadovaného formátu, zmenšit nebo otočit. Obrázky u produktů by měly splňovat následující parametry:

  • Doporučený formát obrázku je 3:2.
  • Maximální velikost obrázku je 10 MB.
  • Minimální rozlišení obrázku je 300x200 px.
  • Maximální rozlišení obrázku je 8000x8000 px.
  • Maximální počet obrázků u produktu je 8.

Produkt je vložen na portál kliknutím na tlačítko Vložit produkt. Takto vložený produkt není viditelný v nabídce portálu a je nutné ho povolit tlačítkem Povolit v Administraci v sekci Moje produkty. Takto si můžete postupně vytvořit koncepty všech produktů, které se chystáte nabízet. Můžete také z nabídky produkty skrýt (pomocí tlačítka Zakázat), jestliže jsou momentálně nedostupné (jedná se o sezónní výrobky, apod).

Produkty je možné kdykoli upravit. Úprava je možná po kliknutí na tlačítko Upravit u konkrétního produktu v Administraci v sekci Moje produkty. Úprava produktu je obdobná jako vložení produktu. Při úpravách je možné editovat všechny informace o produktu včetně nahraných obrázků. Uložení úprav se potvrdí stisknutím tlačítka Upravit produkt.

Zakázání produktu je funkce sloužící k dočasnému skrytí produktu z veřejné nabídky portálu (zakázaný produkt je viditelný pouze pro Vás). Tato funkcionalita Vám umožňuje nejen dočasně odebrat produkt (např. sezónní) z nabídky portálu, ale také slouží pro vytvoření jednotlivých konceptů produktů, které na portálu zveřejníte až ve chvíli, kdy budete s produktem spokojeni (obrázky, formátování textu atd.). Zakázání produktu je možné provést v Administraci v sekci Moje produkty stisknutím tlačítka Zakázat.

Povolení produktu je opačná akce zakázání. Povolené produkty jsou tedy viditelné v nabídce portálu. Povolit produkt je možné provést v Administraci v sekci Moje produkty stisknutím tlačítka Povolit.

Smazání produktu z portálu je možné v Administraci v sekci Moje produkty stisknutím tlačítka Smazat u daného produktu. Jedná se o nenávratné smazání produktu z portálu.

Každý uživatel portálu má v rámci svého veřejného profilu i svůj vlastní obchod, ve kterém jsou vidět všechny jeho produkty, které nabízí. Obchod je uživateli vytvořen automaticky po jeho registraci na portálu. Obchod je dostupný z veřejné části uživatelského profilu kliknutím na odkaz Můj obchod v záhlaví profilu.

V rámci obchodu je možné filtrovat nebo řadit produkty od konkrétního uživatele. To je dobré zejména v případě, kdy je objednávka sestavena z produktů jednoho prodejce a máte tak rychlý přehled o celé jeho nabídce na portálu. Výhoda tohoto přístupu je, že můžete objednávku vyzvednout na jednom výdejním místě nebo si ji nechat zaslat jedním balíkem. Ušetříte tak čas nebo peníze za poštovné oproti nákupu od více prodejců.

Obchod je možné také propagovat na Facebooku pomocí tlačítek sdílet nebo doporučit na stránce obchodu.