Úprava profilu

Každý uživatel má v rámci svého uživatelského účtu také veřejný uživatelský profil. Uživatelský profil slouží k informování zákazníků o Vás a Vašich produktech.

V profilu můžete uvádět informace čistě formální, jako jsou obchodní informace, otevírací doby nebo způsoby platby a dopravy. Dále je možné uvádět i neformální informace, které mohou být součástí nepovinného popisu v profilu. Díky tomuto popisu je možné se rozepsat o Vašem pečení, o tom, jak dlouho už pečete, proč Vás to baví a o dalších věcech, které uznáte za vhodné.

Informace, které zde nesmíte uvádět jsou přímé údaje o Vás, Vaše webové stránky nebo blogy, telefonní čísla, Facebook apod.

Většina nastavení a změn uživatelského profilu se provádí v Administraci v sekci upravit profil. Na této stránce je možné vyplnit informace jako jméno a příjmení, obchodní jméno, IČ, DIČ, ale také profilový obrázek, který Vás bude reprezentovat na portálu. V neposlední řadě je možné přidat vlastní obchodní podmínky a popis, který je taktéž zobrazen ve Vašem profilu.

Druhým místem, kde můžete přidat informace o otevírací době a možnostech platby je nastavení, které se nachází také v Administraci portálu.

Profilový obrázek by měl charakterizovat Vás nebo Vaše podnikání. Jeho vložení zajistí, že Váš profil bude atraktivnější než profil bez obrázku. Profilový obrázek nesmí nikoho urážet, diskriminovat, ani pohoršovat. Zakázané jsou zejména erotické snímky. K profilovému obrázku musíte mít také autorská práva nebo svolení autora k jeho užití (a to i u obrázků stažených z Internetu).

Profilový obrázek by měl splňovat následující parametry:

  • Doporučený poměr stran u obrázku je 1:1.
  • Maximální velikost obrázku je 10 MB.
  • Minimální rozlišení obrázku je 250x250 px.
  • Maximální rozlišení obrázku je 8000x8000 px.