Proces, platba a reklamace objednávky

Proces celé objednávky od jejího vytvoření kupujícím, až po odeslání nebo předání produktů prodávajícím, popisují jednotlivé stavy objednávky.

Nová

Nová Nová
Přijatá Přijatá
Připravená Připravená
Dokončená Dokončená

Objednávka ve stavu Nová značí nově vytvořenou objednávku provedenou kupujícím. Pokud je objednávka v tomto stavu, může ji kupující kdykoli stornovat. Možnost stornovat objednávku v tomto stavu má i prodejce. Objednávka ve stavu Nová tedy není přijatá prodávajícím. Přijetí objednávky provádí prodejce stisknutím talčítka Přijmout v Administraci v sekci Zobrazit objednávky u konkrétní objednávky.

Přijatá

Nová Nová
Přijatá Přijatá
Připravená Připravená
Dokončená Dokončená

Objednávka ve stavu Přijatá značí kupujícímu, že prodejce objednávku přijal a začal pracovat na jejím vyřízení. Přijetí objednávky je pro prodejce závazné a přijetím objednávky vzniká mezi prodejcem a kupujícím kupní smlouva. Od chvíle přijetí nemá kupující možnost objednávku stornovat.

Do dalšího stavu objednávky Připravené k vyzvednutí posune prodejce objednávku stisknutím tlačítka Odesláno nebo Připraveno (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy kupujícím) v Administraci v sekci Zobrazit objednávky u konkrétní objednávky.

Připravená k vyzvednutí

Nová Nová
Přijatá Přijatá
Připravená Připravená
Dokončená Dokončená

Objednávka ve stavu Připravená k vyzvednutí značí kupujícímu, že objednávka byla odeslána nebo je připravená k osobnímu odběru. Po doručení nebo osobním vyzvednutí objednávky kupujícím je prodejce povinen objednávku přepnout do stavu Dokončená stisknutím tlačítka Doručeno nebo Vyzvednuto (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy kupujícím) v Administraci v sekci Zobrazit objednávky u konkrétní objednávky.

Dokončená

Nová Nová
Přijatá Přijatá
Připravená Připravená
Dokončená Dokončená

Objednávka ve stavu Dokončená značí úspěšně dokončený celý proces objednávky, tedy od jejího vzniku, až po dodání kupujícímu.

Stornovaná

Stornovaná Stornovaná

Objednávka ve stavu Stornovaná značí, že objednávka byla stornována kupujícím před potvrzením objednávky ze strany prodejcem nebo byla stornována prodejcem, ve kterémkoli stavu objednávky.

Platba za uskutečněnou objednávku prostřednictvím portálu vždy závisí na vzájemné domluvě mezi prodejcem a kupujícím. Díky tomu je možné využít několik způsobů placení, mezi které patří:

Platba při osobním odběru - hotovost nebo platební karta

Platba při osobním odběru patří mezi nejjednodušší způsoby plateb. Princip platby spočívá v zaplacení objednávky přímo prodejci při osobním odběru. Díky tomu kupující dostává větší jistotu, že objednávku obdrží přesně tak, jak si ji objednal (zkontroluje její stav před zaplacením). Existuje zde však i riziko pro prodejce, kdy si kupující objednávku nepřevezme. Z tohoto důvodu je u větších objednávek nebo u produktů vyráběných na zakázku doporučeno požadovat zálohu předem.

Platba dobírkou

Platba na dobírku je obdobně jako platba při osobním odběru řešena až v okamžiku převzetí objednávky. Podobně jako u osobního odběru i zde existuje riziko pro prodejce, že si zákazník objednávku nepřevezme. Z tohoto důvodu je u větších objednávek nebo u produktů vyráběných na zakázku doporučeno požadovat zálohu předem.

Platba předem na bankovní účet prodejce

Tento způsob platby dovoluje zaplacení objednávky ihned po potvrzení objednávky prodejcem. Je vhodný u větších objednávek, kdy prodejce platbou získává jistotu, že zákazník objednávku myslí skutečně vážně. Zákazníkům přináší komfort v podobě bezhotovostní platby. V tomto způsobu platby je nezbytná důvěra v prodejce a jejich poctivost, že objednávku dodají přesně tak, jak je sestavena. Prodejci, kteří by toto nedodrželi, obdrží od kupujících špatné hodnocení a v případě nedodání objednávky jsou okamžitě blokováni a je jim zamezen jakýkoli další prodej.

Záloha na bankovní účet prodejce

Zálohová platba je vhodná zejména pro větší objednávky nebo objednávku produktů dodávaných na zakázku. V tomto případě platby zákazník platí předem na účet prodejce nebo v hotovosti prodejci část celkové ceny objednávky. Zbylou část ceny objednávky zákazník platí prodejci při převzetí objednávky. Tento způsob platby je vhodný převážně pro osobní odběr. V případě doručení objednávky Českou poštou nebo přepravními společnostmi je vhodnější zvolit platbu předem v plné výši.

Platba za objednávku záleží na vzájemné dohodě mezi prodejci a kupujícími.

Pokud je zvolen způsob platby předem, platba probíhá ve stavu objednávky Přijatá. Tento stav platí také pro případnou zálohu za objednávku, jejíž výši si kupující a prodejce vzájemně domluví.

V případě osobního odběru je platba realizována při převzetí objednávky u prodejce, tedy ve stavu Připravená k vyzvednutí. Při zvolené možnosti platby na dobírku, kupující platí objednávku při převzetí balíku od České pošty nebo přepravní společnosti opět ve stavu Připravená k vyzvednutí.

Platba za zprostředkování objednávek probíhá vždy souhrnně za každý kalendářní měsíc. Výše provize za zprostředkování prodeje je stanovena na 10 % z celkové hodnoty objednávek (bez ceny dopravy nebo poplatku za osobní odběr), pokud není určeno jinak.

Na základě toho je prodejci vystavena faktura, kterou obdrží e-mailem a je také k vidění v Administraci v sekci Platby.

V případě, kdy dojde ke stornování objednávky z objektivních důvodů, je možné zažádat o vrácení provize, a to nejpozději do 30 dnů od stornování objednávky. Vrácení provize je ve formě kreditů, kde hodnota 1 kreditu je rovna 1 Kč. Kredity jsou automaticky použity jako sleva pro platbu provizí v dalších měsících.

Každá reklamace je řešena individuálně a provozovatel portálu reklamaci nemusí vždy vyhovět, a to zejména v případě častých reklamací, kdy budou reklamace zkoumány podrobně. Z tohoto důvodu je nutné přijímat pouze objednávky, které jste skutečně schopni realizovat. Zabráníte tak i negativnímu hodnocení od Vašich zákazníků.